Zatwierdzona dokumentacja konkursowa – nabór 2/2017

1077

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja dotycząca wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu 2/2017, dla poddziałania 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, która wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego w dniu 4 lipca 2017 roku, została zatwierdzona przez Urząd Marszałkowski z dniem 11 października 2017 roku.

Kolejnym etapem jest weryfikacja wniosków wybranych do finansowania przez Radę LGD. W razie stwierdzenia, że wniosek zawiera braki, Urząd Marszałkowski pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wezwie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do usunięcia tych braków w terminie 7 dni, od dnia doręczenia podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy wezwania.

W przypadku wątpliwości związanych z otrzymanym wezwaniem bardzo prosimy o kontakt z pracownikami biura LGD.