ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2016 – 2023 – ZMIANA GODZINY SPOTKAŃ

718

Zarząd Lokalnej Grupy Działania serdecznie zaprasza mieszkańców Powiatu Radziejowskiego,

przedstawicieli lokalnych instytucji publicznych, przedsiębiorców i organizacji społecznych

na otwarte spotkania dotyczące tworzenia nowej wielofunduszowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2016 -2023.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” (LGD) w ramach nowego okresu programowania 2014 – 2020

przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie realizowana w latach 2016 – 2023.

LGD obejmuje swoim zasięgiem obszar wszystkich gmin z obszaru Powiatu Radziejowskiego.

W ramach realizowanej strategii wsparciem będą objęte działania związane m.in. z:

  • Wsparciem przedsiębiorczości,
  • Rewitalizacją miejscowości wiejskich,
  • Integracją środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • Animacją społeczną,
  • Zachowaniem dziedzictwa kulturowego,
  • Rozwojem produktów lokalnych i rynków zbytu,
  • Podnoszeniem kompetencji osób z obszaru LGD w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości, dywersyfikacji źródeł dochodu,
  • Podnoszeniem wiedzy w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych oraz innowacji,
  • Rozwojem infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.

W programie spotkania: 

1. Przedstawienie założeń i harmonogramu dalszych prac nad LSR

(wprowadzenie do zagadnienia, przedstawienie możliwych źródeł finansowania LSR w nowej perspektywie UE 2014-2020).

2. Prezentacja wniosków z  przeprowadzonej diagnozy obszaru planowanego do objęcia LSR.

3. Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń (SWOT).

4. Wstępne wyznaczenie wizji, misji oraz celów LSR.

 

Terminy spotkań w poszczególnych gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania:

 

L.p.

Nazwa Gminy

Miejsce spotkania

Termin spotkania

 1.

Gmina Bytoń

Urząd Gminy Bytoń

Bytoń 72, 88-231 Bytoń

17.08.2015 (poniedziałek)

godz. 10.00

 

 2.

Gmina Dobre

Urząd Gminy Dobre

ul. Dworcowa 6, 88-210 Dobre

19.08.2015 (środa)

godz. 10.00

 

 3.

Gmina

Osięciny

Urząd Gminy Osięciny

ul. I Armii Wojska Polskiego 14,

88-220 Osięciny

 

21.08.2015 (piątek)

godz. 10.00

 

 4.

Miasto

i Gmina

Piotrków

Kujawski

Urząd Miasta i Gminy

Piotrków Kujawski

ul. Kościelna 1,

88-230 Piotrków Kujawski

 

24.08.2015 (poniedziałek)

godz. 10.00

 5.

Gmina

Radziejów

Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie,

Czołowo 83A, 88-200 Radziejów

 

26.08.2015 (środa)

godz. 10.00

 

 6.

Gmina Miasto

Radziejów

sala konferencyjna Urzędu Gminy

w Radziejowie, ul. Kościuszki 20/22,

88-200 Radziejów

 

28.08.2015 (piątek)

godz. 10.00

 

 7.

Gmina

Topólka

Urząd Gminy Topólka

Topólka 22, 87-875 Topólka

 

31.08.2015 (poniedziałek)

godz. 10.00

 

Opinie i uwagi uzyskane od Państwa podczas spotkań konsultacyjnych pozwolą zidentyfikować najważniejsze problemy

i potrzeby oraz przygotować nową lokalną strategię rozwoju.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 10 sierpnia 2015 r. do godz. 15.30  

pod nr telefonu: 530 900 618 lub e-mail: radziejow@lgd.com.pl

 

Zapraszamy!!!