Zapraszamy na szkolenie z zakresu rozwijania działalności gospodarczej

2083

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza przedsiębiorców z powiatu radziejowskiego planujących rozwinąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z powiatu radziejowskiego, którzy chcieliby rozwinąć firmę /działalność już istniejącą.

Szkolenie odbędzie się 1 marca br. w godzinach 14:00 – 20:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 26 lutego 2018 r. do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (rozwijanie działalności). Pozwoli to nam odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa konkretnych projektów.

  1. Poniżej link do strony z dostępną dokumentacją
  2. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html
    Ramowy program szkolenia