Zapraszamy mieszkańców gminy Osięciny na spotkania informacyjno-konsultacyjne, dotyczące środków unijnych na inicjatywy lokalne na lata 2024-2029

321

Serdecznie zapraszamy

 • lokalnych liderów m.in. sołtysów, radnych gmin, powiatów, województwa;
 • przedstawicieli instytucji kulturalnych i/lub edukacyjnych m.in. bibliotek, domów kultury, szkół, uniwersytetów trzeciego wieku;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie objętym LSR (w szczególności skupiającymi młodzież i seniorów) m.in. kołami gospodyń wiejskich, ochotniczymi strażami pożarnymi, klubami sportowymi;
 • przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób w niekorzystnej sytuacji społecznej m.in. ośrodków pomocy społecznej, parafii, warsztatów terapii zajęciowej itp.;
 • mieszkańców gminy Osięciny;
 • przedsiębiorców mających siedzibę lub oddział na obszarze objętym LSR;

na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, dotyczące nowej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2024-2029.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osięciny w dniu 28.06.2024 r.
Rozpoczynamy o godzinie 12.00.

Podczas spotkań omówimy:

 1. Cele i założenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
 2. Propozycje projektów i działań na najbliższe lata.
 3. Możliwości finansowania i realizacji planowanych przedsięwzięć.
 4. Harmonogram planowanych naborów.
 5. Możliwości pozyskiwania środków w ramach LSR oraz doradztwo w procesie ubiegania się o dofinansowanie operacji/grantów.

Na spotkania obowiązują zapisy pod nr tel. 530 900 618.

Liczymy na Państwa obecność i aktywny udział w spotkaniach!

Spotkanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem komunikacji z lokalną społecznością Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” .