Zapraszamy lokalnych liderów na wizytę studyjną

518

Serdecznie zapraszamy lokalnych liderów (np. przedstawicieli stowarzyszeń, sołectw, KGW, OSP, grup nieformalnych) z powiatu radziejowskiego do udziału w wizycie studyjnej o tematyce kulinarno-turystycznej na obszarze Doliny Dolnej Wisły w województwie kujawsko-pomorskim.

Wizyta studyjna będzie realizowana w ramach projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Zgłoszenia mogą Państwo dokonać poprzez złożenie w biurze LGD formularza rekrutacyjnego (oryginał na ul. Kościuszki 58 w Radziejowie lub skan na radziejow@lgd.com.pl).

Z osobami, które złożą wypełniony i podpisany formularz skontaktujemy się telefonicznie.

Na wszelkie pytania dotyczące wizyty odpowiemy pod numerem telefonu 530 900 618.

Zapraszamy!