Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2016 – 2023

749

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy projekty uchwał wraz z załącznikami, które zostaną przedstawione do zatwierdzenia na Walnym Zebraniu Członków LGD.

Projekt uchwały nr 17/2015 – zatwierdzenie LSR na lata 2016 – 2023

Projekt LSR na lata 2016 – 2023

Projekt uchwały nr 18/2015 – zmiany statutu LGD

Projekt Statutu Stowarzyszenia

Projekt uchwały nr 19/2015 – zaciągnięcie kredytu bankowego

Projekt uchwały nr 20/2015 – zatwierdzenie Regulaminu Rady LGD

Projekt Regulaminu Rady LGD