Zapraszamy do wypełnienia ankiety

755

W związku z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety.

Ankieta pomoże nam określić potencjał obszaru ale również zdiagnozować rzeczywiste problemy i potrzeby z jakimi powinniśmy się zmierzyć.

Dzięki Państwa sugestiom łatwiejsze będzie ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach.

Znając Państwa problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej będzie nam dopasować narzędzia i działania prowadzone przez Lokalną Grupę Działania do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz sporządzić i wdrożyć odpowiedni plan rozwoju.

Ankietę prosimy składać w Biurze LGD “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, przy ul. Kościuszki 58, 88 -200 Radziejów od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub elektronicznie na adres: radziejow@lgd.com.pl

 

 

ANKIETA