Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego

861

Informujemy, iż we wtorki i czwartki w godz. od. 10:00 do 14:00 w biurze stowarzyszenia

przy ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów prowadzony jest Punkt Konsultacyjny.

Zapraszamy mieszkańców  Powiatu Radziejowskiego do włączenia się w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju,

którą będziemy realizowali w latach 2016 -2023  (LSR).

Prosimy o wyrażenie swojej opinii, wskazanie obszarów tematycznych do ujęcia w LSR.

      Informacje, które uzyskamy od Państwa  wykorzystamy do wytyczenia kierunków działania LGD  w nowym okresie programowania 2014 – 2020.

     Swoje uwagi, propozycje, pomysły można zgłaszać również za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: radziejow@lgd.com.pl

w temacie wpisując: LSR 2016-2023 i podając swoje dane:

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz dane do kontaktu.

      Będziemy wdzięczni za wyrażanie swojej opinii a tym samym pomoc w opracowaniu dokumentu, który ma służyć wszystkim mieszańcom z obszaru LGD.