Aktualne wersje wniosków i załączników znajdują się na stronie ARIMR.  TUTAJ

Wnioski na rozwój działalności gospodarczej oraz budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej znajdą Państwo w punkcie: “I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.”

Wnioski na utworzenie działalności gospodarczej znajdują się w punkcie: “II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.”

Jednocześnie z uwagi na informacje o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (“inne” i “premie”) w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu prosimy o niekorzystanie z generatora.