Wyjaśnienie/sprostowanie do zapytania nr 15 / 2019 – materiały biurowe

624

Szanowni Państwo, w Formularzu ofertowym do zapytania nr 15 / 2019 – materiały biurowe, w pozycji nr 14 pomyłkowo zostało wpisane ” Wkład do Cienkopis Pentel Energel (pióro kulkowe)”. Pozycja ta, zgodnie z Zapytaniem nr 15 / 2019 dotyczy ” Przekładki 1/3 A4 “. Proszę o uwzględnienie powyższego w składanych ofertach.