Wkrótce pierwsze nabory wniosków

970

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” obejmuje obszar pięciu gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka, jedną gminę miejsko – wiejską: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski i jedną gminę miejską: Gmina Miasto Radziejów. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowania 2014 -2020 LGD ma do dyspozycji 18 041 224,48 zł. Na tę kwotę składają się środki pochodzące z dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz trzech funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównymi celami, które pragnie zrealizować w latach 2016 – 2023 LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego“ jest tworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.

Zgodnie z zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim „Umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, do zadań LGD należy przygotowanie i przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie we wskazanych w strategii obszarach, a także wsparcie wnioskodawców w przygotowywaniu dokumentacji i aplikowaniu o środki.

W najbliższym czasie o wsparcie będą mogli się ubiegać mieszkańcy obszaru wdrażania LSR zainteresowani własną działalnością gospodarczą oraz podmioty chcące realizować operacje polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Każdy nabór będzie poprzedzony szkoleniem dzięki któremu nasi beneficjenci będą potrafili prawidłowo sporządzić dokumentację niezbędną do aplikowania o środki unijne. Szczegółowe informacje dotyczące działań LGD oraz naborów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia oraz kontaktu z pracownikami biura LGD.