Ważna informacja

788

Szanowni Państwo!
Mając na uwadze ciągle rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem oraz kierując się zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego zwracamy się do Państwa z prośbą aby ograniczyć wizyty w biurze LGD – tylko w sprawach pilnych i sytuacji gdy danej sprawy nie można załatwić telefonicznie.

Wszelkich informacji czy doradztwa udzielimy Państwu telefonicznie (530 900 618) lub e-mailowo radziejow@lgd.com.pl

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu informujemy naszych Beneficjentów, iż Komunikat dotyczący realizacji zobowiązań w ramach zawartych umów zostanie przekazany Państwu w późniejszym terminie, po ustaleniu ścieżki postępowania z departamentami wdrażającymi i Departamentem Funduszy Europejskich.