WARSZTAT REFLEKSYJNY

472

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 17 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (sala 27 na parterze) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Celem spotkania będzie analiza wdrażania Lokalnej strategii rozwoju na obszarze Powiatu Radziejowskiego. Ponadto wypracowanie dalszych działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR.

 Ponadto udział w warsztacie pozwoli wypracować wnioski i zachęcić do dalszych działań. Uczestnicy warsztatów będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, wymienić dobrymi praktykami.

Zapraszamy