WARSZTAT REFLEKSYJNY z Lokalną Grupą Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

1371

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (sala 27 na parterze) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” pn.: „Warsztat refleksyjny”.

Celem spotkania była analiza wdrażania Lokalnej strategii rozwoju na obszarze Powiatu Radziejowskiego. Ponadto wypracowanie dalszych działań w zakresie monitoringu i ewaluacji LSR.

Zostały omówione takie zagadnienia jak:
– postęp finansowy i rzeczowy LSR;
– postęp realizacji wskaźników LSR;
– postęp w realizacji naborów wniosków;
– zmiany w otoczeniu LSR;
– kryteria wyboru projektów;
– przepisy prawa, wytyczne, procedury;
– funkcjonowanie biura LGD.

Ponadto warsztaty pozwoliły uczestnikom wypracować wnioski i zachęcić do dalszych działań, każdy mógł podzielić się swoim doświadczeniem z innymi, wymienić dobrymi praktykami.
Wszystkim osobom, które wzięły udział w spotkaniu serdecznie dziękujemy!