Walne Zebranie Członków LGD – 8 lutego 2018 r.

1591

W związku z planowanym na dzień 8 lutego 2018 r. Walnym Zebraniem Członków LGD informujemy, że w dniu 6 lutego 2018 r. przyjął następujące projekty uchwał:

Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków LGD

Projekt załącznika nr 1 do uchwały nr 3/2018