Walne Zebranie Członków LGD – 21 czerwca 2018 r.

1576

W związku z planowanym na dzień 21 czerwca 2018 r. Walnym Zebraniem Członków LGD informujemy, że w dniu 15 czerwca 2018 r. przyjął następujące projekty uchwał:

Projekt uchwały nr 4/2018

Projekt uchwały nr 5/2018

Jednocześnie informujemy, że uległo zmianie miejsce zebrania. Odbędzie się ono w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Czołowie.