Trzy razy “K” Festiwal Trzech Kultur czyli KOCIEWIE – KASZUBY – KUJAWY po sąsiedzku

1029

Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” została zaproszona przez Lokalną Grupę Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” do partnerowania i udziału w projekcie pt.: Festiwal Trzech Kultur: Kociewie-Kaszuby-Kujawy po sąsiedzku, który odbył się 25 września br., w Wiosce Chlebowej w Janiej Górze, gmina Świekatowo.

Celem Festiwalu było zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego regionów etnograficznych Kociewia, Kaszub i Kujaw. Ponadto popularyzacja lokalnej twórczości, edukacja i promocja pod kierunkiem rozróżniania trzech sąsiadujących ze sobą grup etnicznych (odmienna kultura, stroje, haft, gwara, przyśpiewki tańce, obrzędy itp.)

Istotą udziału w Festiwalu było przygotowanie i wystawienie stoiska odzwierciedlającego 150 lat tradycji Koła Gospodyń Wiejskich, promocja obszaru wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Gminy Dobre. Stoisko zostało przygotowane przez KGW Bronisław natomiast dla wzbogacenia jego wizerunku i prezentacji przy stoisku wystąpił zespół „Bronisławianki”.

LGD Radziejów wzieło udział w konkursie na najciekawsze stoisko odzwierciedlające 150 lat tradycji KGW, w którym zajęło III miejsce.

Wszystkim osobom zazngażowanym w przygotowanie i zorganizowanie wyjazdu tj.: Panu Stefanowi Śpibidzie – Wójtowi Gminy Dobre oraz Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bronisławiu z Panią Anną Patyk na czele oraz zespołowi “Bronisławianki” serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.