Stanowisko MRiRW w sprawie tytułu prawnego do nieruchomości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

1147

W związku z wątpliwościami dotyczącymi załączników do wniosku o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przekazujemy Państwu stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Stanowisko MRiRW w sprawie tytułu prawnego do nieruchomości w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej