28 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami obszaru wdrażania LSR. Miało ono na celu zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez uczestnictwo w formach wsparcia proponowanych przez LGD. Na spotkaniu uczestnicy uzyskali informacje na temat aktualnych działań LGD, form wsparcia, planowanych naborów, imprez, wyjazdów studyjnych, warsztatów/konkursów czy szkoleń. Omówione zostały również możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach środków LSR.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu.