SPOTKANIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ

700

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” organizuje Spotkanie aktywizujące społeczność lokalną. Celem spotkania jest zachęcenie uczestników do aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez udział w różnych formach wsparcia proponowanych przez LGD. Na spotkaniu uczestnicy uzyskają informacje na temat aktualnych działań LGD, planowanych naborów, imprez, wyjazdów studyjnych, warsztatów/konkursów czy szkoleń.
Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godzinie 11.00 w restauracji „Arkadia” (Sala Pałacowa) przy ul. Toruńskiej 36 w Radziejowie. Zadanie finansowane z projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agnieszką Zawidzką – kierownikiem biura LGD e-mail: radziejow@lgd.com.pl
tel. 530 900 618