Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2022

35