Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2021

180

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie nr 5/2021 nie wpłynęła żadna oferta.