Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2020

479