Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2020

502