Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 19/2022

242