Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 18/2022

244