Realizujemy projekt współpracy

485

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wspólnie z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki realizuje projektu współpracy „Nowoczesna promocja dziedzictwa lokalnego”.

W ramach projektu współpracy zostały wydane albumy upowszechniające dziedzictwo historyczne i kulinarne Kujaw, wspólne kalendarze historyczne na rok 2022 i 2023 oraz materiały promocyjne.

Projekt współpracy ma na celu promocję zasobów historycznych i kulturowych Kujaw.

Ilustrowany album promuje dziedzictwo lokalne Kujaw, odnosi się do zabytków, pamiątek oraz kuchni regionalnej.

Kalendarze historyczne Kujaw, w których wybrane dni każdego miesiąca zostały opatrzone informacjami o najważniejszych wydarzeniach historycznych, które wydarzyły się na terenie Lokalnych Grupa Działania.

Wydane materiały promocyjne w postaci magnesów oraz kart do gry wykorzystują ilustracje lokalnych zasobów historycznych i kulturowych, pochodzących z miejscowości obszarów LSR partnerów projektu.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców obszarów działania partnerów projektu, lokalnych liderów, młodzieży oraz turystów odwiedzających obszary dwóch LGD. 

Osoby zainteresowane pozyskaniem materiałów zapraszamy do biura LGD oraz na stoiska w czasie wydarzeń organizowanych na terenie naszego powiatu.