Rajd rowerowy z Lokalną Grupą Działania po raz trzeci

877

W dniu 14 sierpnia 2021 r. odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez  Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Rajd Rowerowy był imprezą turystyczno-krajoznawczą skierowaną do miłośników aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej i osób chcących poznać ziemię kujawską.

         Grupa rowerzystów wyruszyła z Osięcin. Trasa przebiegała przez Gminę Osięciny tj.: Osięciny, Kościelna Wieś, Zagajewice, Lekarzewice, Konary, Osłonki, Redecz Krukowy, Bodzanowo, Torzewo, Sadłóg, Witowo, Samszyce, Osięciny.  Długość trasy liczyła ponad 40 km.   

         Mieszkańcy okolicznych miejscowości, z zainteresowaniem obserwowali zmagania startujących. Uczestnicy rajdu mieli zapewniony postój w Redczu Krukowym, gdzie zwiedzali muzeum oraz mieli zapewniony poczęstunek. 

          Po szczęśliwym powrocie z trasy, na zakończenie rajdu, LGD zapewniła uczestnikom posiłek – kiełbaski z grilla. Każdy rowerzysta otrzymał także upominki. 

         Szczególne podziękowanie kierujemy do Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie za zapewnienie bezpieczeństwa grupie rowerzystów oraz Panu Grzegorzowi Tomczakowi za zabezpieczenie techniczne rajdu, Panu Radosławowi Woźniakowi za opiekę medyczną.  

Największe jednak podziękowania dla wytrwałych rajdowców, bez udziału których ten rajd by się nie odbył.

Dziękujemy wszystkim i zapraszamy na kolejne wyprawy rowerowe w przyszłym roku.