Rajd rowerowy z Lokalną Grupą Działania po raz pierwszy

692

W dniu 10 lipca 2021 r. odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez  Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Rajd Rowerowy był imprezą turystyczno-krajoznawczą skierowaną do miłośników aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej i osób chcących poznać ziemię kujawską.

         Grupa rowerzystów wyruszyła z Czołowa. Trasa przebiegała przez kilka miejscowości dwóch Gmin: Radziejów i Dobre. Na trasie: Płowki, Szostka, Broniewo, Bronisław, Dobre, Dęby, Krzywosądz, Nagórki, Morawy, Ułomie, Byczyna, Piołunowo i Płowce, organizator wskazał miejsca wsparte środkami pozyskiwanym z Unii Europejskiej (PROW i RPO) tj.: świetlice wiejskie, siłownie zewnętrzne, obiekty rewitalizowane oraz zapewnił rajdowcom postój w tych miejscach. Długość trasy liczyła ok. 34 km.

         Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników oraz mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy z zaciekawieniem na twarzy obserwowali zmagania startujących.

         W świetlicy wiejskiej w Bronisławiu dzięki gościnności pani Ani Patyk czekał na nas słodki poczęstunek.

         Na zakończenie po powrocie z trasy rajdu w historycznych Płowcach na uczestników czekał poczęstunek w formie grilla.  Każdy rowerzysta otrzymał upominki. 

         Szczególne podziękowanie kierujemy do Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie za zapewnienie bezpieczeństwa oraz Panu Arkadiuszowi Szczurowskiemu za zabezpieczenie techniczne rajdu, Panu Radosławowi Woźniakowi za opiekę medyczną.  

Największe jednak podziękowania dla wytrwałych rajdowców, bez udziału których ten rajd by się nie odbył.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE