Rajd rowerowy z Lokalną Grupą Działania po raz drugi

548

W dniu 31 lipca 2021 r. odbył się rajd rowerowy zorganizowany przez  Lokalną Grupę Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Rajd Rowerowy był imprezą turystyczno-krajoznawczą skierowaną do miłośników aktywnego wypoczynku, turystyki rowerowej i osób chcących poznać ziemię kujawską.

         Grupa rowerzystów wyruszyła z Piotrkowa Kujawskiego. Trasa przebiegała przez kilka miejscowości dwóch Gmin: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz Bytoń. Odwiedziliśmy między innymi Trojaczek (Góra Jaźwica), Potołowek, Głuszyn, Rybiny, Kozy, Gradowo, Wójcin, Piotrków Kujawski. Długość trasy liczyła ok. 49 km. 

         Mieszkańcy okolicznych miejscowości, z zainteresowaniem obserwowali zmagania startujących, a trasa była niełatwa. Uczestnicy rajdu mieli zapewniony postój w Trojaczku i zwiedzanie poniemieckich bunkrów w lesie na Górze Jaźwica. Kolejny odpoczynek to plaża w Głuszynie gdzie czekał słodki poczęstunek. Kolejne krótkie już postoje to miejscowości Rybiny i Kozy.

          Na zakończenie po powrocie z trasy rajdu na uczestników czekał obiad. Każdy rowerzysta otrzymał upominki. 

         Szczególne podziękowanie kierujemy do Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie za zapewnienie bezpieczeństwa grupie rowerzystów oraz Panu Arkadiuszowi Szczurowskiemu za zabezpieczenie techniczne rajdu, Panu Radosławowi Woźniakowi za opiekę medyczną.  

Największe jednak podziękowania dla wytrwałych rajdowców, bez udziału których ten rajd by się nie odbył.

DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA KOLEJNE