Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków LGD

730

W związku z planowanym na dzień 26 czerwca 2019 r. Walnym Zebraniem Członków LGD informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 r., Zarząd LGD przyjął następujące projekty uchwał:

Projekt uchwały nr 1/2019

Projekt uchwały nr 2/2019

Projekt uchwały nr 3/2019

Projekt uchwały nr 4/2019

Projekt uchwały nr 5/2019