Projekty uchwał Walnego Zebrania Członków LGD

614

W związku z planowanym na dzień 16 czerwca 2020 r. Walnym Zebraniem Członków LGD informujemy, że w dniu 10 czerwca 2020 r., Zarząd LGD przyjął następujące projekty uchwał: