Projekt współpracy „Nowoczesna promocja dziedzictwa lokalnego”

316

17 listopada 2020 roku Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” oraz Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zawarły z Województwem Kujawsko-Pomorskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy „Nowoczesna promocja dziedzictwa lokalnego”.

Projekt współpracy polega na wspólnym przygotowaniu przez dwie Lokalne Grupy Działania albumów upowszechniających dziedzictwo historyczne i kulinarne Kujaw, wspólnych kalendarzy historycznych na rok 2021 i 2022 oraz materiałów promocyjnych. Zakresem tematycznym projektu współpracy jest zachowanie dziedzictwa lokalnego, który stanowi element łączący partnerów. Projekt współpracy wykorzystywać  będzie w swojej realizacji  promocję  zasobów historycznych i  kulturowych Kujaw.

Ilustrowany album  będzie promował dziedzictwo lokalne Kujaw, odnoszące się tematycznie do zabytków, pamiątek oraz kuchni regionalnej związanej z obszarami objętymi LSR partnerów projektu.  Powstaną również kalendarze historyczne Kujaw, w których wybrane dni każdego miesiąca zostaną opatrzone informacją o najważniejszych wydarzeniach historycznych, które wydarzyły się na terenie Lokalnych Grupa Działania.

Zostaną również wydane materiały promocyjne w postaci magnesów oraz kart do gry wykorzystujących ilustracje lokalnych zasobów historycznych i kulturowych, pochodzących z miejscowości obszarów LSR partnerów projektu.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do mieszkańców obszarów działania partnerów projektu, lokalnych liderów, młodzieży oraz turystów odwiedzających obszary dwóch LGD.