Prezentacja ze szkolenia z 17 grudnia 2019 r.

1264

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy prezentację ze szkolenia dotyczącego zasad ubiegania się o wsparcie na granty w ramach środków PROW 2014-2020, które prowadziła p. Dorota Stanek.