Posiedzenie Zarządu LGD

954

W dniu 6 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”.

Podczas posiedzenia Zarząd omówił bieżące sprawy funkcjonowania LGD oraz przyjął projekty uchwał Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się 8 kwietnia 2016 r.

Projekt uchwały nr 1/2016

Projekt uchwały nr 2/2016

Projekt Statutu Stowarzyszenia