Organy władzy LGD

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” wybrany na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków w dniu 23 września 2015 roku (uchwała nr 11/2015):

1. Marek Szuszman – prezes
2. Wojciech Kotarski –
wiceprezes
3. Jan Jaworski–
sekretarz
4. Roman Szczerbiak –
skarbnik
5. Marcin Korzeniewski –
członek Zarządu
6. Krzysztof Staszak –
członek Zarządu
7. Kazimierz Świątczak –
członek Zarządu