Numer identyfikacyjny nadawany przez ARiMR

1352
Informujemy, iż każdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 ma obowiązek posiadać numer identyfikacyjny nadawany przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Poniżej link do wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ewidencja-producentow.html