Komunikat z dnia 19 stycznia 2021 r. dotyczący naboru nr I/RPO/EFRR/2020

1457

Informujemy, że z uwagi na dużą liczbę wniosków (35), złożoność i obszerność dokumentacji jaka wpłynęła do biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków nr I/RPO/EFRR/2020 – projekty grantowe w zakresie: wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw, a także ograniczone możliwości kadrowe w zakresie weryfikacji oraz utrudnione
 i nieprzewidywalne warunki związane z sytuacją epidemiczną w kraju, Zarząd LGD podjął decyzję o wydłużeniu 60-dniowego terminu na dokonanie oceny i wyboru projektów w ramach niniejszego naboru o 31 dni kalendarzowych. Tym samym nowy termin dokonania wyboru projektów do dofinansowania został wyznaczony na 26 lutego 2021 r.