Komunikat LGD dot. naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/GR-PROW/2022

374

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” informuje, że w treści ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów nr 1/GR-PROW/2022, zamieszczonego na stronie https://lgd.com.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow-nr-1-gr-prow-2022/ w dn. 07.03.2022 r., pomyłkowo zamieszczono informację o limicie środków w ramach naboru wyłącznie w walucie PLN. W związku z przewalutowaniem budżetu lokalnej strategii rozwoju na EURO, zostaje zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 1/GR-PROW/2022 w zakresie wskazania limitu środków w walucie EURO.