Komunikat dotyczący naboru wniosków nr V / RPO / EFS / 2021

194

Szanowni Państwo, informujemy że Lokalna Grupa Działania „Razem dla powiatu Radziejowskiego” wydała komunikat dotyczący zmiany w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach naboru wniosków o powierzenie grantów nr V / RPO / EFS / 2021.