KOMUNIKAT

1037

Agnieszka Zawidzka
Kierownik biura
tel. kom. 530900618
radziejow@lgd.com.pl

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a administratorem.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów, e-mail: radziejow@lgd.com.pl, telefonicznie: 530900618. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres radziejow@lgd.com.pl.