Interpretacja dotycząca podnoszenia kompetencji w ramach poddziałania 19.2

1054

W związku z powstałymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz.1570 z późn. zm.) poniżej przedstawiany stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wątpliwości interpretacyjne budził zapis dotyczący podnoszenia kompetencji przez osoby realizujące operacje. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez osoby realizujące operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości należy rozumieć osoby zaangażowane w realizację operacji, tj.

  • samego Beneficjenta (jeśli jest osobą fizyczną),
  • osoby reprezentujące Beneficjenta będącego osobą prawną;
  • pracowników Beneficjenta.