Informacja o Walnym Zebraniu Członków LGD

774

Informujemy, że 25 września 2019 r. o godzinie 13.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. Celem zebrania jest wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.