Informacja o szkoleniu

1524

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym naborem wniosków o powierzenie grantów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na działania ukierunkowane na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy) i/lub inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, pracowników instytucji publicznych do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów.

Termin i godzina szkolenia: 15 listopada 2018 r. (czwartek), godz. 8.00 – 12.00

Miejsce szkolenia: Restauracja Arkadia, ul. Toruńska 36, Radziejów

Miejsce szkolenia dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia w celu odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia.

Zgłoszenia udziału należy dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 lub e-mail: radziejow@lgd.com.pl w terminie do 13.11.2018 r. (wtorek) do godz. 14.00.

Od godz. 12.00 do 16.00 uczestnicy szkolenia będą mogli skorzystać indywidualnego doradztwa, którego udzielał będzie prowadzący szkolenie.