Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

218

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania “Razem dla Powiatu Radziejowskiego” rozpoczęła prace nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dokument będzie określał kierunki rozwoju oraz możliwości dofinansowania działań na obszarze wszystkich gmin powiatu radziejowskiego w perspektywie finansowej 2021-2027.

Już we wrześniu, w każdej gminie powiatu radziejowskiego, zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. W trakcie spotkań zostanie przeprowadzona analiza potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru/gminy, a także analiza celów strategii.
Spotkania z przedstawicielami wszystkich sektorów obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju będą miały na celu dokładne rozpoznanie preferencji/potrzeb mieszkańców i ich wizji rozwoju poszczególnych gmin. Wypracowany wspólnie materiał będzie podstawą do napisania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru powiatu radziejowskiego.

Zapraszamy do współpracy!