INFORMACJA DOT. NABORU NR 1 / 2019

931

Informujemy, że przedłużony został termin naboru wniosków w ramach działania 7.1 RPO WK-P na lata 2014-2020 (nr konkursu nadany przez IZ RPO WK-P: RPKP.07.01.00-IZ.00-04-323/19; nr konkursu nadany przez LGD: 1/2019). Wnioski o przyznanie pomocy na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich można składać w biurze LGD do 15 listopada 2019 r.

Treść komunikatu oraz zaktualizowane ogłoszenie o naborze wniosków znajdą Państwo również pod Ogłoszeniem o naborze wniosków nr 1/2019 – Rewitalizacja obszarów wiejskich (zakładka NABORY – RPO 2014 – 2020)