Informacja dot. NABORU 1/2021 – punkty za doradztwo

940

Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uzyskania punktów za doradztwo w ramach ogłoszonego naboru wniosków na podjęcie działalności gospodarczej, informujemy: Kryterium zostanie uznane za spełnione również w przypadku doradztwa udzielonego w rozmowie telefonicznej/korespondencji e-mail pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną roboczej wersji wniosku o dofinansowanie oraz biznesplanu najpóźniej 5 dni roboczych przed terminem złożenia wniosku przez Wnioskodawcę w biurze LGD.

Jeśli zatem planują Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie pierwszego dnia naboru – 15 marca, robocze wersje wniosku i biznesplanu powinny zostać przesłane na adres e-mail radziejow@lgd.com.pl najpóźniej 8 marca. Jeśli planują Państwo złożyć wniosek o dofinansowanie w kolejnych dniach naboru, należy odpowiednio obliczyć termin 5 dni i przesłać robocze wersje dokumentów. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentacji LGD (wydruk korespondencji e-mail, potwierdzający, że wnioskodawca przesłał w odpowiednim terminie roboczą wersję wniosku oraz biznesplanu).