Historia, kultura, dziedzictwo lokalne w Powiecie Radziejowskim – podsumowanie projektu grantowego

202

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w okresie od listopada 2023 r. do marca 2024 r. realizowała Projekt Grantowy pn.: Historia, kultura, dziedzictwo lokalne w Powiecie Radziejowskim

W ramach Projektu Grantowego nasi garntobiorcy zrealizowali następujące zadania:

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem
„Bronisławskie smaki w tradycyjnej Kuchni Kujawskiej”

  Stowarzyszenie – Zespół Folklorystyczny „Kujawioki”
  Popularyzacja kultury regionu poprzez zakup strojów kujawskich dla Zespołu Folklorystycznego „Kujawioki” będącego elementem promowania obszaru objętego LSR

  Stowarzyszenie Kulturalne Gminy Osięciny
  Spotkanie z folklorem kujawskim jako element promowania obszaru objętego LSR,
  w tym produktów i usług lokalnych

   Wiejskie Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Bytoniu
   Dzień kujawski w powiecie radziejowskim

    Stowarzyszenie Klub Seniora
    Warsztaty rękodzielnicze jako przykład na zachowanie dziedzictwa lokalnego Kujaw

     Stowarzyszenie „Kujawioki od Dobrego
     Zakup strojów ludowych oraz organizacja przeglądu zespołów ludowych przez Stowarzyszenie „Kujawioki od Dobrego” sposobem na promocję dziedzictwa lokalnego i obszaru objętego LSR.

      Koło Gospodyń Wiejskich Centrum Kultury Kujawy w Piotrkowie Kujawskim
      Tradycje kujawskie w Powiecie Radziejowskim

      Stowarzyszenie Poszukiwawczo – Historyczne „Łokietek”
      Historia Kujaw w ziemi ukryta

      Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Bytoniu
      Dziedzictwo naszych przodków”

      Miejska i Ochotnicza Straż Pożarna w Radziejowie
      Zakup tradycyjnego umundurowania oraz organizacja „Historycznej Wystawy Strażackiej” jako przykład na promocję obszaru objętego LSR oraz zachowania lokalnego dziedzictwa Kujaw.

       Piotrkowska Grupa Muzyków
       Folklor na kujawską nutę.


        Realizowane granty wykorzystywały lokalne zasoby ludzkie, dziedzictwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze obszaru powiatu radziejowskiego. Służyły zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promocji obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych i sprzyjały integracji lokalnej społeczności.

        Występy, wystawy, szkolenia, warsztaty bazowały na historii i dziedzictwie kulturowym Kujaw.

        Projekt grantowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.