-6 C
Radziejów,PL
czwartek, Styczeń 24, 2019

Wyniki oceny wniosków o powierzenie grantu złożonych z ramach naboru nr I / RPO...

Informacja z XI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny projektów złożonych w  związku z naborem...

Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD – konkurs nr 1/2018

Informacja z VI posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w  związku z naborem...