ANKIETA MONITORUJĄCA

1202

Szanowni Państwo,

przypominamy, że po złożeniu i pozytywnej weryfikacji Wniosku o płatność w Samorządzie Województwa, każdy wnioskodawca ma obowiązek złożyć do LGD ankietę, będącą sprawozdaniem podsumowującym zrealizowany wniosek/operację.

Ankietę wnioskodawca składa najpóźniej do 3 miesięcy od daty otrzymania środków finansowych na swoje konto i potwierdza w nim m.in.:

– wysokość otrzymanego ostatecznie wsparcia,

– wartości wskaźników jakie udało się zrealizować w ramach projektu (wskaźnik produktu i rezultatu).

Dla wskaźników rezultatu mierzonych w dłuższych okresach (np. w ciągu roku od zakończenia operacji) ankietę aktualizującą składa się w ciągu 1 miesiąca po upływie wskazanego okresu.

Dane z ankiety służą do monitorowania postępów we wdrażaniu LSR.